Preparat Görüntülerinin İsimleri

Konu içerikleri için Özel Histoloji kitabına basvurunuz.

Preparat resimleri için tıklayınız
Preparat isimleri şu şekildedir;

1 Beyin

2 Beyincik

3 Medulla Spinalis

4 Lenf Dügümü

5 Muskuler arter

6 Elastik arter

7 Retikulm

8 Papilla sirkumvallata

9 Rumen

10 Omasum

11 Pilorus Duedenum(Mide bagırsak geçis bölgesi)

12 Fundus

13 Özefagus

14 glandulae Parotis

15 Glandulae Submandibularıs

16 Pankreas

17 Böbrek

18 Akciger

19 Trachea

20 Testis

21 Ovaryum

22 Uterus

23 Timus

24 Hemal Lenf Yumruus

25 Dalak

26 Tiroid

27 Adren

28 Deri

Tepkiler:

1 yorum: