VETERİNER HEKİME LAZIM OLAN LATİN KELİMELER


                                                           

Articularis: Eklem                                                           Vertebrae: Omur


Processus: Çıkıntı                                                            Fossa: Çukur


Tuberkulum: Yumru                                                         Foramen: Ufak Delik


Ala: Kanat                                                                        Arcus: Kemer


İncusura: Çentik                                                               Facies: Yüz


Fovea: Sığ Çukur                                                              Axis: Eksen


Cidago Bölgesi: Sırtın En Yüksek Yeri                           Accessorius: Fazladan,Eklenti


Basis Osis Sacri: Sacranın Temel Kemiği                      Crista: Sivri

Apex: Uç                                                                            Pars: Kısım


Sternal: Bağlı Uçlu                                                            Asternal:Serbest uç
Cartilago:Kıkırdak                                                            İnter:Ara        
       
Colum: Boyun                                                                    Stybideus: Uzun ve sivri uçlu

Capisis: Küçük Baş                                                           Spatium: Boşluk


Sulcus: Oluk                                                                       Verae: Hakiki


Angulus: Kıvrım                                                                 Spuriae: Yalancı


Corpus: Gövde                                                                    Fluctuantes: Hareketli


Statium: Boşluk                                                                   Genu: Diz Gibi Çıkıntı


Sternum: Döş Kemiği                                                          Manubrium: Ön Taraf


Xiphosternum: Özel Kemik Adı                                          Cavum: Boşluk


Scapula: Kürek                                                                    Humerus: Kol veya pozu


Carpus: Ön ayak bileği                                                        Metacarpus: Ön ayak tarağı


Ulna: Dirsek kemiği                                                             Radius: Döner Kemiğe ait


Digit: Ön ayak parmak                                                        Major: Büyük


Minus: Küçük                                                                       Brachi: Kol


Musculi: Kasla ilgili                                                              Condylus: Lokma,Çıkıntı


Epi: Üzerinde                                                                          Epicondylus: Çıkıntı Üzerinde


Ligametac: Bağ                                                                      Supra: Üst


Trochlea: Organın makara görevi yapan kısmı                    Deltoidea: Hatları üçgen olan
 Olecranon:Unlanın proksimal kıvrımlı dirsek yapan ucu     Tricipitis: Üç başlı kası gösteren

Clavicula: Köprücük Kemiği                                                  Spina: Diken benzeri uzantı


Glenoidalis: Yayvan,yuvarlak eklem yüzü                             Acromion: Omuz çıkıntısı


Margo: Kenar                                                                          İnfria: Altında, aşağısında


Sub: Alt                                                                                     Cavitas: Oyuk, boşluk


Hamatus: Kancalı, çengelli                                                       Antebrachium: Ön kol


İntervertabrale: İki omur birleşince oluşan delik(yandakiler)

İnterarcualia: İki omur birleşince oluşan delik(üsttekiler)

Promontorium: Küçük Tümsekleşme


Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder