Laboratuvar Güvenliği

Labaratuvarlarda yapılan tüm çalışmalarda kendimiz ve birlikte çalıştıklarımızın,çalıştığımız ortamın ve çevrenin herhangi bir zarar görmemesi için laboratuvarda dikkat edilmesi ve mutlaka uyulması gereken, bir takım temel kurallar vardır.Bunlar kısaca laboratuvar güvenliği adı altında ele alınmaktadır.1-Bilgisizlik
2-Aşırı Güven
3-Dikkatsizlik ve İhmal
4-Dikkatin Kaybolması
5-Kaza Olabileceğini Önemsememek
6-Olumsuz Fiziksel Koşullar
7-Psikolojik Özellikler

Asit göze sıçradığı taktirde göz tamamen islevini kaybedebilir
Laboratuvara yetkililer (dersin öğretim üye ve elemanları, teknisyenler) ve ilgili dersin öğrencileri dışında kimse girmemelidir.
Laboratuvara çanta, palto, hırka, mont ve gereksiz malzeme getirilmemelidir.

Laboratuvarda mutlaka laboratuvar önlüğü ile çalışılmalıdır. Laboratuvar önlüğü, diz kapağını örtecek uzunlukta ve uygun bedende olmalıdır. Çalışılırken mutlaka bütün düğmeler iliklenmelidir.
Önlük ceplerine kesici ve batıcı aletler, sıvı veya katı kültür içeren tüp veya petri kutusu koyulmamalıdır.

Ellerde kesik, yara ve benzeri durumlar varsa bunların üzeri ancak su geçirmez bir bantla kapatıldıktan sonra çalışılmalı, aksi takdirde çalışılmamalı ve son durum yetkililere iletilmelidir.
Gerekli hallerde, yetkililerce uygun görülüyorsa eldiven kullanılmalıdır.

Ayakkabılar laboratuvarda çalışmaya uygun ve kapalı olmalı; laboratuvara çamurlu veya tozlu ayakkabı ile girilmemelidir.
Uzun saçlar toplanmalıdır.Laboratuvar masalarının üzerine oturulmamalıdır. Çalışma masasının üzerinde lüzumlu malzemeden başka eşya bulundurmamalıdır.
Çalışılırken zorunlu haller dışında laboratuvar kapı ve pencereleri kapalı tutulmalıdır.
Araç ve gereçler kendi malınızmış gibi özenle kullanılmalıdır.
Su, gaz muslukları ve elektrik düğmeleri çalışılmadığı hallerde kapatılmalıdır.

Laboratuvarda herhangi birşey yenilip içilmemeli, çalışılırken eller ağza, buruna, yüze veya göze sürülmemeli ve kalem, kağıt, iplik, etiket vs. ağza götürülmemelidir.
Genel olarak toksik olmadığı bilinen kimyasal maddeler bile ağza alınıp tadına bakılmamalıdır. Sıvı tamamen zararsız olsa bile ağızla çekilmemelidir.
Pipetler hiçbir şekilde ağızla çekilmemeli, puar, pipetör vb. yardımcı malzeme kullanılmalıdır..

Kimyasal madde kapları
taşınırken iki el kullanılmalı,
bir el kapaktan sıkıca
tutarken, diğeri ile kabın
altından kavranmalıdır.
Desikatör taşınırken mutlaka
kapak ve ana kısım birlikte
tutulmalıdır.

Katı haldeki maddeler temiz bir spatül veya kaşıkla alınmalıdır. Bir kimyasalın içine sokulan pipet, spatül vs. diğerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Kimyasal maddeler gelişigüzel birbirine karıştırılmamalıdır.
Şişelerin kapak veya tıpaları değiştirilmemelidir.


Bütün şişeler etiketli olmalıdır. Üzerinde etiketi olmayan şişelerdeki kimyasal maddeler deneylerde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Şişelerden sıvı akıtılırken etiket tarafı yukarı gelecek şekilde tutulmalıdır. Aksi halde şişenin ağzından akan damlalar etiketi ve üzerindeki yazıyı bozar. Şişenin ağzında kalan son damlalar da şişenin kendi kapağı ile silinmelidir.
Asitler ve alkaliler sulandırılırken daima suyun üzerine ve yavaş yavaş dökülmeli, asla tersi yapılmamalıdır.
Kapaklı ve tıpa ile kapatılmış kaplardaki madde kesinlikle ısıtılmamalı, üzerinde ateşe dayanıklı işareti taşımayan ve ısıtmaya uygun olmayan kaplarda ısıtma ve kaynatma yapılmamalıdır.


Etil alkol gibi yanıcı, tutuşucu maddeler Bunzen beki alevi çevresinden uzak tutulmalıdır.


Tüp içinde bulunan bir sıvı ısıtılacağı zaman tüp hafif eğik tutulmalı, üst kısımdan aşağıya doğru yavaş yavaş ısıtılmalı ve çok hafif şekilde devamlı sallanmalıdır. Tüpün ağzı kendinize veya yanınızda çalışan kişiye doğru tutulmamalı ve asla üzerine eğilip yukarıdan aşağıya doğru bakılmamalıdır.


Elektrikle uğraşırken eller ve basılan yer kuru olmalı, metal olmamalı, elektrik fişleri kordonundan çekilerek çıkarılmamalıdır. Elektrik ile ilgili bir sorun varsa, müdahale edilmeden laboratuvar yetkililerine haber verilmelidir.
Laboratuvarda meydana gelen her türlü olay, laboratuvar yetkililerine anında haber verilmelidir.


Mikrobiyoloji laboratuvarında mikroorganizmaları etrafa yaymamak, kendine ve diğer çalışanlara bulaştırmamak, saf kültürleri ve besiyerlerini kontamine etmemek için çok dikkatli ve temiz çalışılmalıdır.
Mikrobiyolojik çalışmalarda steril olduğundan kuşku duyulan malzeme kullanılmamalıdır.
Öze uçları her kullanımdan önce ve sonra Bunzen beki alevinde usulüne uygun şekilde yakılarak sterilize edilmelidir.
Mikroorganizma kültürü içeren petri kutuları ve tüplerin kapakları açık bırakılmamalı, petri kutusunun besiyeri içeren kısmı daima üstte olmalıdır.

Mikroorganizma kültürlerinin yere veya masaya dökülmesi veya kültür kaplarının kırılması halinde kesinlikle temas etmeden durum hemen laboratuvar yetkililerine bildirilmelidir.
Mikroorganizma kültürleri ile herhangi bir şekilde temas edildiğinde hemen laboratuvar yetkililerine bildirilmelidir.

Çalışma bittikten sonra eller sabunlu
su ve gerektiğinde antiseptik bir sıvı
ile yıkanmalıdır.

Laboratuvarın çalışma öncesi düzeninde bırakılmasına özen gösterilmelidir. Çalışma bittikten sonra havagazı, elektrik, su ve vakum muslukları kapatılmalı ve iyice kapatılmış olduğundan emin olunmalıdır. Tüm kimyasallar güvenlik altına alınmalıdır. Deney sonunda dağınıklıkları toparlamak,atıkları atmak ve temizlik yapmak için zaman ayrılmalıdır.
Uygulamanın sonunda kullanılmış cam pipet, pipet ucu, enjektör ucu, içinde sıvı bulunan beher, erlenmayer, tüp gibi malzemeler mutlaka ayrı yerlere konulmalı, masa üzerinde bırakılmamalıdır.

Laboratuvar yetkililerinin izni olmadan laboratuvar çalışması ile ilgili hiçbir madde lavaboya dökülmemeli veya çöp kutusuna atılmamalıdır.

Laboratuvar yetkililerinin izni olmadan hiçbir madde ve malzeme laboratuvardan dışarı çıkarılmamalıdır.

Yangının kontrolden çıkma ihtimali varsa derhal yangın alarm düğmesine basın. Eğer yakında bir yangın alarmı yoksa, etraftakileri binayı boşaltmak üzere uyarın.
En yakın telefondan 118 yada ilgili kurum telefon numaralarından (uludağ üniversitesi için 40444) haber verin.
Yangında asla risk almayın. Görevli laboratuvar sorumlusundan yardım isteyin.
Direktifleri doğrultusunda hareket edin.
Alarm verildiğinde hemen binayı terk edin.

Laboratuar sorumlusuna haber verin.
Kaynağını bulmaya çalışın

Panik yapmayın, sağlam masa / banko altına saklanın, mümkün değilse duvar köşelerine ya da kolon yanlarına çekilin

Kimyasalın yutulması;
Ağzı bol su ile çalkalayın
Hemen tıbbi yardım için başvurun
Parmaklarınızla gözünüzü açık tutarak su ile yıkayın
Lens varsa çıkarın ve sonra yıkayın
Doktora başvurun

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder