Tüm Türk Gençliğinin ve Türkiyenin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı Kutlarım

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Bu tarihin asıl önemi, Atatürk'un Anadolu'ya ayak basışı ve böylece Misak-ı Milli sınırları içinde milli mücadelenin (Kurtuluş Savaşı) başlamasıdır.


Sessizce bir vapur yanaşıyor samsun limanına
Mavi gözlü Atam; ışıklar saçıyor dört bir yanına
Asırlardır hür yaşamış, Ulus’un tutuşan bağrına
Karadeniz den serinlik; Mustafa Kemal Atatürk

Ne esaret tutar seni, ne de zincirlere vurulmak
Kolay mı sanırsınız şahlanan Türk’ü durdurmak
Ölüm ne ki; esas olan Vatan, ölümüne savunmak
Ruhunu bize verensin; Mustafa Kemal Atatürk

Dalgalan sen de ey nazlı hilal! Dünya durdukça
Sana dokunan olamaz son Türk’ün kalbi attıkça
Karanlığa tapanlar bile tarihten derslerini aldıkça
Aydınlık veren Güneşsin; Mustafa Kemal Atatürk.
Bugünün önemine istinaden ATATÜRK'ün Gençliğe Hitebesi
GENÇLİĞE HİTABE


              Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
             Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
               Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK
20 Ekim 1927

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder