Mikrobiyoloji


            Mikrobiyoloji insan hayatına girmiş halk dilinde mikrop olarak adlandırılan bakteri virus ve prionların  görünüş yapı ve fizyolojik döngülerini inceleyen bilim dalı.

            Tıp dünyasında insanların hastalık kapmaları teratojenik, vektör ve rezervuarlarla olmakta. İşte bu gibi etken ve dikkat edilmesi gereken durumlara karşı yapılması gerekenlerin önem verildiği, bakteri üreme ortamı yapmak ve bu safhaların nasıl olması gerektiğini inceleyen ve öğreten bilim dalı.             Bu bilim dalı insanların hayatlarında olan bakterilerin yapılarını inceleyerek serotiplendirme yapmakta ve hastalık geçiren insanlara doğru teşhis ve tedavi yöntemi %100 doğru sonuç için gerekli bir bilim dalıdır.

"
             Veteriner Mikrobiyoloji hayvanlarda hastalıklara neden olan bakteri, virus ve mantarları içermektedir. Veteriner parazitoloji çoğunlukla ayrı olarak değerlendirilmektedir.
Bu sitede ağırlıklı olarak hayvanlarda hastalıklara neden olan bakteriyel etkenlere değinilmektedir. Ancak, zaman içinde önemli mikotik ve bazı viral ajanlar da kapsam içine alınacaktır.
Veteriner Hekimlik alanında önemli olan bakteriyel hastalıklara ait etkenler öncelikli olarak ele alınmıştır. Zaman içerisinde eksiklikler giderilecek ve güncellemeler yapılacaktır. Özellikle mikroorganizma isimlerinde ve kısaltmalarında meydana gelen değişiklikler ayrı bir takip konusudur.
Veteriner mikrobiyoloji ile ilgili spesifik link sayısı kısıtlıdır. Ancak hayvanlarda hastalık yapan etkenlerin pek çoğu zoonoz özelliğe sahip olduklarından taramalarda beşeri mikrobiyolojiye ait birçok sitedeki arama motorlarından yararlanmak da mümkündür.
                                                                                                                                              "
http://www.mikrobiyoloji.org
             Eğer mikrobiyoloji anabiliminde kullanılan araç ve gereçleri merak ediyor, yapılan deney ve labatuvar işlemlerini sizde yapmak istiyorsanız diğer yazılarımıza bakabilir ve yeni eklenecek konuları bekleyebilirsiniz. Çok yakında deneyler deney adı başlığıyla bloğumda yayımlanacaktır.

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder