Veteriner Hekimlikte Uzmanlık
            VETERİNER HEKİMLİKTE UZMANLIĞIN ÖNÜNÜ AÇAN YASAL DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI.

             6569 sayılı "Türkiye Sağlik Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" bu günkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

             Yasa da yer alan bilgilere göre uzmanlık eğitimi için en az eğitim süresi 3 yıldır. Uzman eğitimi ile ilgili birim ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıdır.

             Kanunun 18. 25. ve 30. maddelerinde veteriner hekimlikte uzmanlıkla ilgili hükümler yer almaktadır. 25 ve 30. maddelerde 2547 sayılı kanunda değişiklik yapılarak tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimlerine veteriner hekimlikte uzmanlık da eklenmiştir.

             Bu değişiklikle, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çıkartacağı yönetmelik kapsamında, veteriner hekimlerin ünversitelerde uzmanlık eğitimi almaları sağlanmaktadır. 18. madde ise, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına bağlı enstitülerde veya sözleşme yaptığı enstitülerde veteriner hekimlerin de uzmanlık eğitimi almalarına izin vermektedir.

            Bu maddelerin yasalaşmasını sağlayan başta Sayın Bakanımız Meslektaşımız Dr.M.Mehdi EKER olmak üzere Bakanlık bürokratlarına, mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Mesleğimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

            Belgeler ve yasa tasarısı;

https://yeniyasa.yok.gov.tr/files/3a56bf30113f3374cf32ff8907ff3de8..pdf

http://www.abveteriner.org/dosyalar/uzman.docTepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder