BELARUS İLE HAYVAN TİCARET ANTLAŞMASI

ANKARA (A.A)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti arasında veterinerlik alanında imzalanan işbirliği anlaşmasını onayladı.
İki ülke topraklarına gelen ve giden canlı hayvan ve hayvansal orijinli ürünlerin dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla imzalanan anlaşmaya göre, belirlenen şartlara tabi olmak suretiyle taraflar canlı hayvan ve hayvansal orijinli ürünlerin ithalat ve transitine müsaade edecekler.

İki ülke hayvan ve halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile güvenilir olmayan ürünlerini girişini engellemek yükümlülüğünü paylaşacak.

Canlı hayvan ve hayvansal orijinli ürünlerin ithalatı sırasında ithalatçı ülke ya da transit ülkenin talep ettiği örneği uygun en azından Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde hazırlanmış bir veterinerlik sağlık sertifikası bulundurulacak.

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder