Eimeria Hakkında Bilmemiz GerekenlerNedir bu Eimeria?
            Güvercinlerde, özellikle yavru ve genç güvercinlerde %15-70 arası ölümlere neden olan parazittir.

Eimeria Türleri nelerdir?
Eimeria tenalla   tavuk      sekum ve kolonda yerleşir
E. truncata           kaz        böbrek tubulusları
E. stiedai           tavşan      karaciğer safra kanalları
E. zuernii            sığır       kalın ve incebarsak
E. bovis              sığır        kalın ve incebarsak
E. leuckarti           at          incebarsak
(ve daha birçok tür var fakat bunlar en patojenleri)

Klinik Semptomları nedir peki?

            Hastalığın iki formu bulunmaktadır; subklinik veya asemptomatik ve akut form. Yaşlı güvercinlerde görülen subklinik veya asemptomatik coccidiois performans kayıplarına neden olmaktadır.Bunun yanında güvercinin persiste enfeksiyonu uzun süre devam ederek, zaman zaman etrafa oosist yaymaktadır.Sınırlı bir bağışıklık söz konusudur. Genç güvercinlerde akut coccidiosis 3. haftalık yaştan itibaren atak yapmakta olup % 70 varan  ölüm görülebilir.Diğer hastalıklarla komplike olduğu durumlarda  yüksek ölümler yaşlı izlenebilir.
  1. Sulu,açık renkli gaita
  2. Bazen yeşil , yeşilimsi, mukoid  , irinli , sulu , yer yer sindirilmemiş besin ihtiva eden ishal
  3. Bazen kahverengimsi , kanlı gaita ,bu durumda ishal görülmeyebilir
  4. İştahsızlık , az yem yeme
  5. Fazla su içme
  6. Zayıflama , zamanla aşırı zayıflama (kuruma)
  7. Kabarık tüyler
Patobiyolojisi ve hayat siklusu :

         Sindirim kanalına sporlanmış oosist burada açılarak sporozitler serbest kalırlar.Siporozitler bağırsak epitel hücresine girerek vücuttaki biyolojik siklusuna devam eder..Yuvarlaklaşır , gelişir ve ilk generasyon şizontu halini alır.Buda ilk generasyon merozoitleri  üretir ve konakçı hücresinden dışarı çıkar.Yuvarlaklaşır gelişir ve ikinci generasyon şizontular halini alır.Bunlarda ikinci generasyon merozoitleri üretir , konak hücresinden dışarı çıkar.Bazıları yeni sindirim sistemi epitel hücrelerine girer ve yuvarlaklaşarak üçüncü generasyon merozoitleri üretir.Üçüncü generasyon merozoitler ve ikinci generasyon merozoitlerin büyük çoğunluğu yeni sindirim sistemi epitel hücrelerine girer.bazıları ise mikrogametositler haline gelir ve çok sayıda mikrogametler üretir.Geri kalanları makrogametlere dönüşür.Makrogametler mikrogametler tarafından döllenir ve ziğotlar meydana gelir.Zigotlar olgunlaşır ve genç oosistleri oluştururken  canlıda da hastalık tablosunu ortaya çıkarır. Ve dışkı ile çevreye yayılır.Dış ortamda sağlıklı olmayan şartlarda oosistler sporlanarak enfektif hale geçer.

Tanıyı nasıl koyarız?

Klinik belirtiler gözönünde bulundurularak dışkıda oosistler aranır.

Güvercin dışkısından yüzdürme metoduyla  preparatlar hazırlanır.Bu preparatlarda  Cocsidial oosistlerin mikroskop altında araştırması ve sayımı yapılır.

            Burada dikkat edilecek husus muhtemel hastalıkları da göz önünde bulundurarak sağlıklı güvercinlerde dahi az sayıda oosist bulunabileceğidir.

            Güvercin az sayıda oosist taşıyorsa bu subklinik yada asemptomatik cocsidiosis belirtisidir.(+)
            Çok sayıda oosist görülmesi coccidiosis tanısı konulmasına yeterlidir.(++) veya (+++)

            Bazı hallerde dışkıda oosist görülmediğ halde güvercinde cocsidiosis olabilir.Kesin tanı için bağırsağın lezyonlu bölgesinden kazıntı materyali alarak bağırsak mukozasında parazitin gelişme şekillerinin ve gaitan muayanesinde oosistlerin görülmesiyle yapılmasıyla olmaktadır.

Tanıyı koyduk peki tedaviyi nasıl yapacağız?

             Amprolium , Sulfaclozine-Na , Sulfadimethoxine-Na , Toltrazuril

             Güvercinleriniz hasta olduğu zaman mutlaka size en yakın Veteriner HEKİM  kliniğine gidiniz !....
            Güvercinlerinizin tedavilerini mutlaka Veteriner HEKİM nezaretinde yapınız !.

Tepkiler:

0 yorum:

Yorum Gönder